Gallery

นักเรียนอนุบาลลำปลายมาศชนะเลิศการแข่งขันจินตคณิต ระดับภาค

lam02

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ เข้าแข่งขันสมาร์ทเบรน จินตคณิต  ชิงแชมป์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2556  ที่ จ.หนองคาย  และมีนักเรียนที่ได้รับรางวัล จำนวน 5 คน โดยนายประหยัด วรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ได้ทำพิธีมอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และเกียรติบัตรแก่นักเรียน ดังนี้

  1. เด็กชายณัฐชนนท์  เอกะวิภาต    รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ       รุ่นอายุ 9 ปีขึ้นไป
  2. เด็กชายนฤสรณ์  เกลี้ยงพร้อม    รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2   รุ่นอายุไม่ถึง 9 ปี
  3. เด็กชายจักรภัทร  ที่รัก            รางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศ อันดับที่ 4        รุ่นอายุ 9 ปีขึ้นไป
  4. เด็กชายนพรัตน์  เถื่อนแก้ว     รางวัลเหรียญทอง  รุ่นอายุ 9 ปีขึ้นไป
  5. เด็กชายณวรัตน์  เถื่อนแก้ว      รางวัลเหรียญเงิน  รุ่นอายุไม่ถึง 9 ปี

เครือข่าย ปชส.โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ…รายงาน

Advertisements