Gallery

โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ฯ ปฐมนิเทศนักเรียน

2351

นายสมดุลย์ ดีรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์) เป็นประธานการปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา๑/๒๕๕๖  ให้นักเรียนได้รับทราบระเบียบ การปฏิบัติตัวต่าง ๆ ในโรงเรียน  เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนปีการศึกษาใหม่ และให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับเพื่อนนักเรียนก่อนเริ่มการเรียนการสอน  ในโอกาสเดียวกันนี้ นางจรรยา เทวัญรัมย์ รอง ผอ.โรงเรียนฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการกับเรื่องคูปองเงินเรียนฟรีแก่นักเรียนด้วย

อุษณีษ์ นึกชอบ..เครือข่ายประชาสัมพันธ์/รายงาน

Advertisements