Gallery

สโมสรโรตารีบุรีรัมย์มอบเครื่องกรองน้ำให้โรงเรียน

01

สโมสรโรตารีบุรีรัมย์ มอบเครื่องกรองน้ำให้แก่โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา เพื่อให้นักเรียนมีน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัย 

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖  คณะกรรมการสโมสรโรตารีบุรีรัมย์ได้เดินทางไปมอบเครื่องกรองน้ำดื่ม ขนาดกำลังผลิต ๑๒๐ ลิตร มูลค่า ๓๕,๐๐๐ บาท ให้แก่โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา อ.เมืองบุรีรัมย์ เนื่องจากโรงเรียนได้ประสานขอรับการสนับสนุน เพื่อให้นักเรียนมีน้ำดื่มที่สะอาด ให้มีสุขอนามัยที่ดี  นอกจากนี้ สโมสรโรตารีได้มอบรองเท้าและถุงเท้าให้แก่นักเรียน พร้อมกับจัดอาหารกลางวันเลี้ยงนักเรียนทุกคนด้วย

เครือข่ายประชาสัมพันธ์.. รายงาน

 

 

 

Advertisements