Gallery

โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ ร่วมกับชุมชนทำบุญตักบาตรในวันมาฆบูชา

2456

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นายเสถียรภัทร์  สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองขุนปราบ นำคณะครูและนักเรียน ร่วมกับชุมชนทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา น้อมนำหลักธรรมคำสอนมาสู่การปฏิบัติได้แก่ การทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้บริสุทธิ์  รวมทั้งเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติไทยด้วย

เสถียรภัทร์  สมฤทธิ์…..รายงาน

Advertisements