Gallery

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT

ph nga002
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 มอบหมายรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ และศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมและกำกับดูแลความเรียบร้อยสนามสอบ NT ในพื้นที่รับผิดชอบ
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 นางบังอร แก่นจันทร์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป. บุรีรัมย์ เขต .1 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามสอบ ตามโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2555 (NT)  ณ สนามสอบโรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก อ.เมืองบุรีรัมย์  โดยมีนายจิรยศ  จรดรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแกให้การต้อนรับ  พร้อมกันนี้ยังได้เยี่ยมสนามสอบในสังกัดกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 6 ทุกโรงเรียนด้วย……
ไชยสิทธิ์ ท่องกระโทก…รายงาน
Advertisements