Gallery

นักศึกษา ม.ราชภัฏ ออกค่ายพัฒนาโรงเรียนวัดโคกสะอาด

299

นางสาวปราณี   แซ่โซ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกสะอาด คณะครู กรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ต้อนรับผศ.ปัญญา  เจริญพจน์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ทำกิจกรรมค่าอาสา “ค่ายชมรมเกษตรอาสา ร่วมพัฒนาชนบท สร้างโรงเรือนเห็ด จัดสวนย่อม จัดบอร์ด ทาสีห้องน้ำให้โรงเรียน และจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดโคกสะอาด ในระหว่างวันที่  11-13 มกราคม  2556…….

นายประชัน  จันทร์อบ  / รายงาน

Advertisements