Gallery

ถนนประชาสามัคคีโรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่

01

เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และนายประมวล บุญฑีฆ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เดินทางไปร่วมพิธีรับมอบถนนคอนกรีตในโรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า และคณะครูนักเรียน ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์สร้างให้แก่โรงเรียน  มูลค่า ๓๖๕,๐๐๐ บาท  โดยมี นายสมพงษ์  กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้บริหารในกลุ่มเมือง ๘ ร่วมพิธี…….

อภิรักษ์  จันทวี  / ภาพ

Advertisements