Gallery

เขตการทางสงเคราะห์ ๕ ฯ จัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติด

Tko600

โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕  (ไตรคามสิทธิศิลป์) ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนในการป้องกันเยาเสพติด 

เมื่อวันที่ ๗  มกราคม ๒๕๕๖    พ.ต.ท ปรีชา อรัญญิก รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม  สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  ได้มาให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕   (ไตรคามสิทธิศิลป์)  เรื่องการป้องกันยาเสพติด และหลักธรรมะในการดำเนินชีวิต   เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีภูมิคุ้มกันที่ดี และมีความตระหนักในการใช้ชีวิตให้ถูกต้องต้องไป.

อุษณีษ์  นึกชอบ….รายงาน

Advertisements