Gallery

“รักศรัทธาพัฒนาโรงเรียน”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

โรงเรียนวัดหนองสองห้อง ร่วมกับชุมชนทำถนนคอนกรีต เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง อำเภอลำปลายมาศ ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ร่วมแรงร่วมใจ “รักศรัทธาพัฒนาโรงเรียน”  สร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนระยะทาง 52 เมตร กว้าง 5 เมตร  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดย ส.ส.โสภณ ซารัมย์ อดีต รมว.คมนาคม

นายเกียรติศักดิ์ รสจันทร์….รายงาน

Advertisements