Gallery

นักเรียนโรงเรียนบ้า​นผไทรินทร์ คว้า 3 เหรียญทองระดับภาค

Prin01

เมื่อวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านผไทรินทร์ได้เข้าร่วม งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2555 ที่จังหวัดชัยภูมิ   โดยครั้งนี้โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน  1 เหรียญทองแดง

  •         เหรียญทอง    ได้แก่    การแข่งขันจะเข้ ป.4-6   แอโรบิค ป.4-6  และระนาดทุ้ม ป4-6
  •         เหรียญเงิน      ได้แก่   กิจกรรม ขิม 7 หย่อง  ป.4-6
  •         เหรียญทองแดง  ได้แก่  กิจกรรมขับร้องเพลงไทยเดิมระประถมชั้น ป4-6

กนกพงศ์  สีนาม…รายงาน

Advertisements