Gallery

โรงเรียนบ้านโคกสนวน คว้า 4 เหรียญทองระดับภาค

ksn295

เมื่อ วันที่ 8-9 ธันวาคม 2555 โรงเรียนบ้านโคกสนวนได้เป็นตัวแทน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 4 รายการ คือ 1. การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.1-3 2. การขับร้องเพลงไทยสากลชาย ม.1-3 3. การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-3 และ 4. การทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-3 ผลการแข่งขันปรากฎว่านักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสนวน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ทั้ง 4 รายการ ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ให้การสนับสนุน และขอขอบคุณ นางบานเย็น พรหมภักดี นายก อบต.ละหาญ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ที่อนุเคราะห์ที่พักนักเรียน 6 คน ครูผู้ฝึกสอน 3 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

นายสุริยา พวงมาลัย ….รายงาน

Advertisements