Gallery

โรงเรียนบ้านโนนแดง 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงินระดับภาค

292

         โรงเรียนบ้านโนนแดง ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน  3 รายการ   ซึ่งผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 2 รายการ    และเหรียญเงิน 1 รายการ ได้แก่ 

           การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย เหรียญทอง อันดับ 42

           เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 เหรียญทองอันดับ 17    

          ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3       เหรียญเงินอันดับ 51  

โสภณ ชุมพลศักดิ์ รายงาน

293

Advertisements