Gallery

โรงเรียนบ้านซำแฮดฯ เหรียญทองกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน

 sh294

  กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย ของโรงเรียนบ้านซำแฮด(นักศึกษา-ประชานุสรณ์5) ได้เป็นตัวแทนระดับ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา    ผลปรากฎว่า ได้รับรางวัลเหรียญทอง ได้ลำดับที่ 6 จากทั้งหมด 61 เขตพื้นที่ที่เข้าร่วมแข่งขัน   แม้ว่าโรงเรียนไม่ได้เป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าแข่งขันระดับประเทศ แต่นับว่าคณะครู นักเรียนประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากเป็นปีแรกได้เข้าร่วมแข่งขันระดับภาค พร้อมกับจะนำประสบการณ์ในครั้งนนี้ไปพัฒนาผลงานต่อไป

ปิยา วิเศษนคร / รายงาน

Advertisements