Gallery

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านจัดงานประเพณีวันลอยกระทง

718

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 นายสิทธิพงค์  จารุทรัพย์สดใส  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2555 เพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย  ให้นักเรียนได้ทราบถึงความหมายของการลอยกระทง และสืบสานให้คงอยู่สืบไป โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี  การเขียนเรียงความ  และการประกวดคำขวัญวันลอยกระทง นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการประกวดนางนพมาศและหนูน้อยนพมาศ ซึ่งนักเรียนที่ร่วมประกวดต่างแสดงความสามารถในการแสดงอย่างเต็มที่ ซึ่งสร้างความประทับใจและรอยยิ้มให้กับผู้ปกครองและผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง…..

Advertisements