Gallery

ค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

01

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อส่งเสริมอัจฉริยภาพเฉพาะทาง  ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเต็มตามศักยภาพ

          เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555  นายประมวล บุญทีฆ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาการ 12 กิจกรรม เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และให้ครูผู้สอนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการฝึกสอนทักษะแต่ละด้านแก่นักเรียน  โดยเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มาให้คำแนะนำ    ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม นายสุพรรณ เป็นพร้อม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและครูที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

Advertisements