Gallery

ครูโรงเรียนบ้านกระสังฯ รับรางวัลแทนคุณแผ่นดิน ๒๕๕๕

เนชั่นผนึกพันธมิตรหน่วยงานรัฐ-เอกชนมอบรางวัลคนดีในโครงการแทนคุณแผ่นดินปีที่ 6 ‘องคมนตรี’ ห่วงสังคมไทยขาดแหล่งเพาะคนดี แนะทุกฝ่ายสอนเด็กไทยไม่คดโกงเพื่อหวังรวย  โดยมีคุณครูฉัฐกาญจน์  กิตติธนาสุทธิภูมิ ครูโรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  ได้รับคัดเลือกเป็นคนดีต้นแบบจังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อ วันที่ 15 พ.ย.2555 บริษัทเนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)ร่วมกับพันธมิตรหน่วยงานรัฐและเอกชนจัดโครงการ “แทนคุณแผ่นดิน ปี 2555”  “77 ต้นแบบคนดีสู่ 65 ล้านคนดีทั่วไทย” ที่ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ โดยมีการมอบรางวัลคนดีแทนคุณแผ่นดินให้แก่บุคคลผู้ทำดีในสาขาอาชีพต่างๆ  77  คนจาก 77 จังหวัด  รางวัล “เยาวชน ต้นแบบคนรุ่นใหม่” 6  คน รวมถึงรางวัล “องค์กรต้นแบบ”  6  องค์กร

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม  วัฒนชัย องคมนตรี ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานว่า  คนดีมีความสำคัญอย่างมากสำหรับทุกแผ่นดิน ทำให้ทุกประเทศมีอารยธรรมและวัฒนธรรมยกย่องคนดีเพื่อให้อารยธรรมและวัฒนธรรมของประเทศยั่งยืน หากประเทศใดยกย่องอารยธรรมและวัฒนธรรมที่ไม่ดี ประเทศนั้นก็ต้องวิบัติสิ้นสุดลง

โครงการแทนคุณแผ่นดิน ปีนี้   ได้คัดเลือกพระสงฆ์ที่เป็นปฏิบัติดีเพื่อให้สังคมและประเทศได้รับรู้ว่ายังมีพระแท้อยู่   และอยากให้ครูสอนความดีให้แก่เด็กอย่าเน้นกวดวิชา หากสอนแต่ความเก่ง ไม่สอนความดี จะก่อให้เกิดความเสียหายได้   นอกจากนี้ปัจจุบันสื่อมวลชนมีอสิทธิต่อความคิดของคนไทยอย่างมากทั้งเด็ก  ผู้ใหญ่และคนแก่ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดบริโภคสื่อต่างๆทั้งวัน   หากสื่อตระหนักในบทบาทและมีความรับผิดชอบ ช่วยกันสร้างคนดีให้สังคมโดยการสร้างความดีใส่สมองคนไทย  ก็จะช่วยสร้างคนไทยให้เป็นคนดีได้จำนวนมาก

“ผมขอฝากว่า ขอให้คนไทยศรัทธาในความดี   อย่าหลงทางใช้ความไม่ถูกต้องนำมาซึ่งความร่ำรวย จะทำให้บ้านเมืองล่มจม  ขอให้ปู่ย่า ตายาย พ่อแม่ ช่วยกันอบรมสั่งสอนเด็กไทยตั้งแต่เล็กๆให้รู้จักว่าอะไรดีอะไรชั่ว เดินทางไปในทางตรง ไม่หลงทาง อย่าคด อย่าโกง หากทุกคนช่วยกันเชื่อว่าในอนาคตเราจะได้เห็นคนรุ่นใหม่เป็นคนดีอย่างที่เราอยากให้เป็น”

Advertisements