Gallery

ภาคเอกชนสนับสนุนการศึกษา ที่โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์

          เมื่อวันที่  14  กันยายน  2555  นายประยงค์  โล้เจริญรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุตาวงษ์  ประธาน        ในพิธี  เป็นตัวแทนรับมอบศาลาน้ำดื่ม  เครื่องกรองน้ำ  อาคารเอนกประสงค์  โต๊ะรับประทานอาหาร  เก้าอี้  และอุปกรณ์กีฬา  มูลค่ารวมทั้งสิ้น  350,000  บาท  ซึ่งบริษัท มูราคามิ  แอมพลาส (ประเทศไทย) จำกัด มอบให้  เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเยาวชน  ในโอกาสเดียวกัน  ตัวแทนจากบริษัทฯ  ได้จัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียน  ผู้ปกครอง  ตัวแทนชุมชน        

     ปัญญาพร  แพนดี  เครือข่าย ปชส. โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์  ..รายงาน

Advertisements