Gallery

โรงเรียนบ้านซำแฮดฯ ซิวแชมป์ตะกร้อ เขต 1

โรงเรียนบ้านซำแฮด ชนะเลิศการแข่งขันตะกร้อ สพฐ.เกมส์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 4 ประเภท ได้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่พื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เข้าแข่งขันในระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555  โรงเรียนบ้านซำแฮดฯ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2555    ซึ่งนักกีฬาของโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ รวม 4 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันเซปักตระกร้อ และการแข่งขันตะกร้อลอดห่วง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ทั้งทีมชายและทีมหญิง  และได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา เข้าแข่งขันในระดั​บจังหวัดต่อไป

ปิยา นคร รายงาน

Advertisements