Gallery

ดีแทคมอบโครงการโรงเรียนยั่งยืน ที่โรงเรียนวัดบ้านหนองกระทุ่ม

โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค และโครงการปั่นจักรยานเพื่อน้อง มอบโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนยั่งยืน และรถจักรยานเพื่อน้อง ให้แก่โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม อำเภอลำปลายมาศ  สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 โดยมีนายคณิต  เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีรับมอบและเปิดโครงการ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555  นายคณิต  เอี่ยมระหงส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีรับมอบรถจักรยานเพื่อน้อง และเปิดโครงการโรงเรียนยั่งยืนที่โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม อำเภอลำปลายมาศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ซึ่งได้รับความสนับสนุนจากโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค และโครงการปั่นจักรยานเพื่อน้อง ซึ่งเป็นความร่วมมือจากสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมา  โดยมีนายพีระพงษ์ กลิ่นลออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิดจากดีแทค และนายพลกฤษณ์ ธนพรกฤษณ์ ผู้จัดการสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน นครราชสีมา ร่วมส่งมอบโครงการ

โครงการโรงเรียนยั่งยืนและจักรยานเพื่อน้อง เป็นโครงการที่ยึดแนวทางพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเสรอมสร้างโอกาสทางการศึกษาที่ยั่งยืนแก่เยาวชนในชนบทในด้านองค์ความรู้ โภชนาการ และด้านเกษตรกรรม ดำเนินการปรับปรุงห้องสมุด เรือนพยาบาล ลานกีฬา การพัฒนาการเกษตร ได้แก่ แปลงผักสวนครัว บ่อเลี้ยงปลา พันธุ์ปลา โรงเรือนเลี้ยงไก่พร้อมไก่พันธุ์ไข่   สำหรับจักรยานเพื่อน้อง ได้มอบให้โรงเรียน 7 แห่ง ใน 4 จังหวัด รวม 125 คัน ซึ่งโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม ได้รับมอบรถจักรยานในโอกาสนี้ด้วย จำนวน 10 คัน

Advertisements