Gallery

นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก ยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี

เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2555  นางนันทิยา   ศรพระอินทร์  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขบ้านด่าน ได้นำคณะออกบริการโครงการยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี    ในโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ สำนักงานสาธารณสุขบ้านด่าน ที่โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ โดยมีการบริการ เคลือบหลุมร่องฟัน เคลือบฟลูอออไรด์ ขูดหินปูน ถอนฟัน แนะนำและสอนการแปรงฟันให้ถูกวิธีให้แก่นักเรียนประมาณ  150 คน

ทรงภพ   แสงตระการ ..ถ่ายภาพ /ประทีป  หีบแก้ว… รายงาน

Advertisements