Gallery

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา จัดกิจกรรมวันแม่และอาเซียนศึกษา

 

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 นายประสงค์  เหลาฉลาด ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา เป็นประธานในงานวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2555  ซึ่งโรงเรียนจัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรัก ความกตัญญูต่อแม่  โดยเชิญผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง และถวายเพลพระภิกษุ 9 รูป   และให้นักเรียนแต่ละช่วงชั้นนำดอกมะลิ พวกมาลัยดอกไม้ กราบแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ได้จัดกิจกรรมอาเซียนขึ้น โดยมีกิจกรรมร้องเพลงอาเซียน และการตอบปัญหาเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน และเห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558

 ผกาทิพย์  เสรีวัฒน์ ..เครือข่ายประชาสัมพันธ์…รายงาน

Advertisements