Gallery

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง เปิดอาคารอนุบาล 84 พรรษา

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง  เชิญชุมชนร่วมกิจกรรมเปิดรั้วเยี่ยมโรงเรียน และเปิดอาคารเรียนอนุบาลเฉลิมพระชนมพรรษา​พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​  84 พรรษา

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555  นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนอนุบาลเฉลิมพระชนมพรรษา​พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​  84 พรรษา โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  ซึ่งคณะครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชนได้ร่วมกันระดมทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา ด้วยการทอดผ้าป่าการศึกษาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา เพื่อเป็นงบประมาณในการก่อสร้างทดแทนอาคารหลังเดิม ที่สภาพชำรุดทรุดโทรม  ได้รับเงินบริจาคจำนวน  999,000 บาท   และคุณอิสริยะ กุลวิทิต  บริษัทสตาร์พลัสฟิวเซอร์วิส​ จำกัด  ได้มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างอีก​ จำนวน 500,000 บาท   โดยในช่วงเช้าได้มีการทำบุญตักบาตร   กิจกรรมเปิดรั้วเยี่ยมชมโรงเรียน   นิทรรศการแสดงผลงานครูและนั​กเรียน   รวมทั้งจัดกิจกรรมวันแม่ ในช่วงบ่าย เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนในวันเดียวกัน

นายพัชรินทร์  มีพัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวว่า อาคารอนุบาลเฉลิมพระชนมพรรษา​พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา ที่สร้างขึ้นนี้ มี 3 ห้องเรียน   โดยได้จัดเป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง  และเป็นห้องเรียนอนุบาลปีที่ 1 และ 2 ซึ่งด้านหลังมีห้องสุขาและที่ล้างหน้าแปรงฟัน  เพื่อความสะดวกในการทำกิจกรรมของนักเรียน   นอกจากนี้ เงินที่ได้รับบริจาคเพิ่มเติมโรงเรียนได้นำไปปรับปรุงบริเวณรั้วโรงเรียน เพื่อให้มีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามและเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนด้วย

Advertisements