Gallery

โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5ฯ ทำบุญเข้าพรรษา

นางจรรยา  เทวัญรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5  (ไตรคามสิทธิศิลป์) นำคณะครูและนักเรียนทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดธรรมธีราราม อ. เมืองบุรีรัมย์  โดยมีการถวายเทียนเข้าพรรษา ผ้าไตร ดอกไม้ ธูปเทียน เครืองปัจจัยไทยธรรม พร้อมกับเดินเวียนเทียนรอบโบสถ์ 3 รอบ   เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องวันสำคัญทางศาสนาและปฏิบัติตนเป็นพุทธศานิกชนที่ดี  เมื่อวันที่  1  สิงหาคม  2555 

อุษณีษ์ นึกชอบ   เครือข่ายประชาสัมพันธ์…รายงาน

Advertisements