Gallery

ตรวจสอบรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์ให้ได้เข้าเรียน 100 %

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดประชุมครูผู้รับผิดชอบการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2555 เพื่อตรวจสอบและติดตามให้เด็กทุกคนได้เข้าเรียนครบ 100 %

          เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2555   ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์  จำกัด  นายเอกชัย  กาญจนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการตรวจสอบรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์บังคับเข้าเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดขึ้นเพื่อตรวจสอบการเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับของประชากรวัยเรียนในท้องที่ ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอลำปลายมาศ อำเภอชำนิ และอำเภอบ้านด่าน โดยมีบุคลากรจากโรงเรียนในสังกัดสพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  จาก 202 โรงเรียน และ สังกัด สช. สังกัด อปท. และสังกัด สกอ. รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๓๐ คน ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมฯ ครั้งนี้จะทำให้ทราบข้อมูลเด็กตกหล่นที่ยังไม่ได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ และดำเนินการติดตามเด็กกลุ่มนี้ให้ได้เข้าเรียนครบทุกคนต่อไป

ประไพรัตน์ บารัมย์  / อภิรักษ์  จันทวี….รายงาน

Advertisements