Gallery

ปรากฏการณ์ดาวศุกร์เคลื่อนผ่านดวงอาทิตย์

 

นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เฝ้าสังเกตปรากฏการณ์ดาวศุกร์โคจรผ่านดวงอาทิตย์ เพื่อประกอบการเรียนรู้ดาราศาสตร์นอกห้องเรียน

                 เมื่อวันที่  6 มิถุนายน 2555  นางจรรยา  เทวัญรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์   และคณะครู นำนักเรียนสังเกตปรากฏการณ์ดาวศุกร์โคจรผ่านอวงอาทิตย์   ซึ่งเป็นปรากฏการณ์พิเศษที่หาชมได้ยาก  โดยในประเทศไทยจะเห็นปรากฏการณ์นี้ได้ในช่วงเวลา 08.00 – 11.00 น.  ทั้งนี้ โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์อุปกรณ์กล้องดูดาวจากนายแพทย์สนธยา วัฒนโกศลและให้ความรู้แก่นักเรียนในด้านดาราศาสตร์ด้วย ถือเป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์แก่นักเรียนในสถานการณ์จริง   ซึ่ง นักดาราศาสตร์คาดการณ์ว่าจะเกิดปรากฏการณ์นี้อีกครั้ง ในช่วงประมาณ  105 ปีข้างหน้า

อุษณีษ์ นึกชอบ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ..รายงาน

Advertisements