Gallery

โรงเรียนบ้านโคกวัดปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล ในวันต้นไม้แห่งชาติ

ครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกวัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ร่วมกับชุมชน ปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้แห่งชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ มหาราชินีนาถ ในวโรกาส สิริอายุครบ  80 พรรษา

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2555 นายสัมพันธ์ ทัศนาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวัด นำคณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในบริเวณวัดทักษิณาวาส  อำเภอเมืองบุรีรัมย์   เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ มหาราชินีนาถ ในวโรกาส สิริอายุครบ  80 พรรษา  โดยมีนายสุพจน์  สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ข้าราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตบริการของโรงเรียน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก  ในโอกาสเดียวกัน คณะครูนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมและเวียนเทียน ในวันวิสาขบูชา ณ พัทสีมาวัดทักษิณาวาส ด้วย

นายออมสิน  จรูญรักษ์  ถ่ายภาพ/รายงาน

Advertisements