Gallery

เทศกาลวิสาขบูชา

โรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นำนักเรียนเข้าวัด ฟังธรรม และเวียนเทียน ในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2555 และฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

โดยโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) นายสมดุลย์ ดีรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนทุกคนตั้งแต่ชั้นอนุบาล- มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 482  คน  ปฏิบัติธรรมและเวียนเทียนที่วัดธรรมธีราราม อำเภอเมืองบุรีรัมย์     ส่วนที่อำเภอลำปลายมาศ โรงเรียนบ้านยาง ” คุรุราษฎร์รังสรรค์” ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชานำนักเรียน ตั้งแต่ชั้้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าร่วมฟังพระธรรมเทศนา ร่วมเวียนเทียน ณ วัดโพธิ์ย่อยบ้านยาง และโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา ได้จัดกิจกรรม วันวิสาขบูชาโลก (พุทธชยันตี) มีการสวดมนต์ไหว้พระ แสดงตัวเป็นพุทธบุตร นั่งสมาธิวิปัสสนา ตอบปัญหาทางธรรมะ

นอกจากนี้ โรงเรียนอื่นๆ ในสังกัด ต่างได้จัดกิจกรรมในเทศกาลวิสาขบูชาขึ้นตามวัดในหมู่บ้านเขตบริการของโรงเรียน เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียน และเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาในเจริญรุ่งเรืองสืบไป

เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.บร.1…รายงาน

Advertisements