Gallery

ครู 5 นาที

โรงเรียนอนุบาลชำนิ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ร่วมกับตำรวจภูธร จัดโครงการครู 5 นาที ให้ความรู้เรื่องการป้องกันยาเสพติด และอาชญากรรมแก่นักเรียน

         โครงการครู 5 นาที เป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนอนุบาลชำนิ อำเภอชำนิ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กับสถานีตำรวจภูธรอำเภอชำนิ  โดยมีพันตำรวจโท วรวัส วรวสุวัส รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์  บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนและคณะครูโรงเรียนอนุบาลชำนิ  เกี่ยวกับความรู้เรื่องยาเสพติดให้โทษ ความรู้เรื่องการจราจร การป้องกันอาชญากรรมและกฎหมายที่ควรรู้  ใช้เวลาบรรยายช่วงเวลาหลังนักเรียนเคารพธงชาติเพื่อให้ครูและนักเรียนได้รับทราบข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์อันจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป  ซึ่งกิจกรรมนี้ยังเป็นนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โครงการวิทยากรครูตำรวจ D.A.R.E  เป็นการเผยแพร่ความรู้ป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังได้ มอบคู่มือเอกสารเกี่ยวกับการอบรม แก่นายสายสิน มาตาผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในโรงเรียนต่อไป

ราชวุฒิ  วุฒิยาสาร…รายงาน

Advertisements