Gallery

ทวีโชค ต่อพันธ เยาวชนตัวอย่าง


เด็กชายทวีโชค ต่อพันธ นักเรียนโรงเรียนไตรภูมิวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  ใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนทำงานหารายได้ช่วยเหลือครอบครัว และใช้เป็นทุนการศึกษาของตนเอง

ครอบครัวของเด็กชายทวีโชค ประกอบอาชีพขายขนมโรตีสายไหม เป็นรายได้หลักเลี้ยงดูลูก 3 คน ซึ่งกำลังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน  คนโตเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 6  คนเล็กกำลังจะเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1  ส่วนทวีโชค ซึ่งเป็นลูกคนกลาง กำลังจะขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2555     แต่ละวัน ทวีโชคและพี่ชาย จะไปตามหน่วยงานต่างๆ พร้อมด้วยขนมโรตีสายไหม ถุงละ 20 บาท เต็ม 2 มือ  เดินขายไปทุกชั้นทุกห้องด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม ร้องเรียกให้ช่วยซื้อขนมอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย  เป็นที่ชื่นชมสำหรับผู้พบเห็น และช่วยอุดหนุนขนมของทวีโชค เป็นอย่างดี

แม้ว่า เด็กชายทวีโชค ต่อพันธ จะไม่มีโอกาสได้เรียนพิเศษ  เที่ยวเล่น หรือทำกิจกรรมอื่นๆ เช่นเดียวกับเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีความพร้อมมากกว่า  แต่ก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวด้วยความมานะอุตสาหะ และไม่ย่อท้อ นับเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนทั่วไป

Advertisements