Gallery

บุคลากรใน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ทำบุญสรงน้ำพระวันสงกรานต์

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดพิธีทำบุญ สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรจากผู้บริหาร และผู้อาวุโส  เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  นายสุพจน์  เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมกับทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันสงกรานต์  พร้อมกับจัดให้มีพิธีสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล  ในโอกาสเดียวกันนี้ นายสุพรรณ เป็นพร้อม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้นำบุคลากรในสังกัดรดน้ำขอพรจาก ผอ.สพป.  ตามวิถีปฏิบัติประเพณีที่ดีงามของไทย

Advertisements