ครูดี

นางนิรมล แสงจันทสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ครูดีในดวงใจ” พ.ศ. ๒๕๖๐ ระดับ สพฐ. และเป็น ๑ ใน ๔ ของครูที่ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดบุรีรัมย์

2-1

นางจันทิมา เย็นทรัพย์ ครูชำนายการพิเศษ โรงเรียนบ้านโคกวัด อ.เมืองบุรีรัมย์  ครูผู้สอนนักเรียนด้วยใจ รักษ์ภาษาไทย ตามรอยพ่อ
img_4269

นางจุฑามาศ จันทวงษ์วานิชย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

juthamas

นายสุเทพ ชัชวาลวิบูลกิจ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านประคอง อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์

suthep