ข่าวจากเว็บไซต์ สพฐ.

เดือน มิถุนายน 2560

เดือน พฤษภาคม 2560

เดือน เมษายน 2560

เดือน มีนาคม 2560

เดือน กุมภาพันธ์ 2560

เดือน มกราคม 2560

เดือน ธันวาคม 2559

เดือนพฤศจิกายน 2559

เดือนตุลาคม 2559

(ข่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ สพฐ. ปีงบประมาณ 2559)