ทำบุญวันปีใหม่ ๒๕๕๗

2107

เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานได้ร่วมกับทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม สพป.บุรีีรัมย์ เขต ๑ และจัดกิจกรรมสังสรรค์แลกเปลี่ยนของขวัญเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี ในโอกาสเดียวกัน นายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้นำข้าราชการและลูกจ้างขอรับพรปีใหม่ โดย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้มอบหนังสือ “สวัสดีความสุข” แก่บุคลากรทุกคนเพื่อเป็นข้อคิดแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ….

นอกจากนี้ คณะผู้บริหาร สพป.ได้เข้าอวยพรปีใหม่แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และกราบนมัสการหลวงปู่เหลือง และพระประสาธน์สารคุณ เจ้าคณะจังหวัด (ธรรมยุติกนิกาย) เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย ….

(ศากุน ศิริพานิช / อภิรักษ์ จันทวี..รายงาน)

กีฬาเบญจสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕

IMG_1784

เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายเฉลิมพล พลวัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา เบญจสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕ เป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ (สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑-๔ และสพม. ๓๒) ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี โดยในปี ๒๕๕๖ มี สพม. ๓๒ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในภาคค่ำมีกิจกรรมสังสรรค์ และนายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.๓๒ ได้ส่งมอบธงกีฬาเบญจสัมพันธ์ ให้แก่นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในปีต่อไป…..

(ศากุน ศิริพานิช / อภิรักษ์ จันทวี…รายงาน)