ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์

6588

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวาระในการพิจารณาเกี่ยวกับโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  ประกอบด้วย การพัฒนาครูธุรการ การพัฒนาผู้บริหารและครูอาชีวศึกษา การพัฒนาผู้บริหารสู่ความเป็นเลิศ และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนเอกชน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์ และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจากทั้ง ๔ เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุม รวม ๔๐ คน

ศากุน  ศิริพานิช.. รายงาน

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

IMG_6098

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คัดเลือกตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  เข้าแข่งขันในระดับภาค

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  โดยแต่กลุ่มโรงเรียนได้จัดแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับกลุ่มมาแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา   จากการแข่งขันมีทีมที่ชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้เป็นตัวแทนของ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ไปแข่งขันระดับภาคที่ จ.กาฬสินธุ์ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ดังนี้

  • กิจกรรมพาทีสร้างสรรค์ ชั้น ป.๔-๖      โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
  • กิจกรรมพาทีสร้างสรรค์  ชั้น ม.๑-๓     โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์
  • กิจกรรมโต้วาทีภาษาอังกฤษ ชั้น ม.๑-๓   โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์

ศากุน  ศิริพานิช… รายงาน