ครูจุฑามาศ จันทร์วงศ์วาณิชย์ รับรางวัลแทนคุณแผ่นดิน

3.1

นางจุฑามาศ จันทวงษ์วาณิชย์ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย ได้รับคัดเลือกให้รางวัลแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๗ 

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลโครงการแทนคุณแผ่นดิน” ปีที่ ๘  ประจำปี ๒๕๕๗  ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลแทนคุณแผ่นดิน ทั้ง ๔ ภาค ๗๗ คน   เยาวชนต้นแบบคนรุ่นใหม่ ๔ คน  และองค์กรคิดดีทำดี สังคมดี  ๖ องค์กร   โดยนางจุฑามาศ จันทวงษ์วาณิชย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย ได้รับคัดเลือกให้เป็น ๑ ในจำนวน ๗๗ คนจากทั่วประเทศ ที่ดีรับรางวัลแทนคุณแผ่นดินในปีนี้ และเป็นข้าราชการครูในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนี้เป็นคนที่ ๓ 

รางวัลแทนคูณแผ่นดิน เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมกันเสนอชื่อผู้ที่ทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยความร่วมมือของเนชั่นกรุ๊ป กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท อำพลฟู้ดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด บริษัท สยามคูโบต้า คอร์เปอเรชั่น จำกัด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ดีสโตน จำกัด  ซึ่งกำหนดคุณสมบัติผู้รับรางวัล คือ เป็นคนดีที่ได้รับการยอมรับจากสังคม   เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมุมมองนอกรอบ  มีผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในวงกว้าง  และผลงานที่เกิดขึ้นนั้นได้สร้างคุณประโยชน์ให้สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน  หรือมีประวัติชีวิตและผลงานที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมได้ถือเป็นแบบอย่าง

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นกรรมการคัดเลือก มีข้อสรุปหลายข้อที่ตรงกันของกลุ่มผู้ที่ได้รับเลือกคือ พวกเขามีศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองทำ มีความวิริยอุตสาหะพิสูจน์ในสิ่งที่เชื่อจนทุกคนยอมรับ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมา และดำรงชีพจนเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน  คนที่ได้เลือกมาเพราะท่านได้ทำสิ่งที่คนในชุมชนยอมรับ เชื่อมั่นว่ามาถึงขั้นนี้แล้วท่านจะเป็นตัวอย่างที่ดีงาม เป็นพลังในการสร้างชาติสร้างบ้านสร้างเมืองต่อไป

ศากุน  ศิริพานิช .. รายงาน

บุมะขามป้อม คว้ารางวัลชนะเลิศ Impromptu Speech ระดับภาค

51

โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม นำนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ที่ จังหวัดสกลนคร รวม ๖ รายการ  ซึ่งผลการแข่งขันได้รับ ๓ เหรียญทอง และ ๑ เหรียญทองแดง และมี ๑ กิจกรรมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศต่อไป ดังนี้

  • การแข่งขันการพูด ภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ระดับ ม.๑-๓ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  เป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปแข่งต่อในระดับชาติต่อไป
  • การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.๑-๓ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
  • การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.๑-๓  รางวัลเหรียญทอง
  • การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ระดับ ม.๑-๓  รางวัลเหรียญทองแดง
  • การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ระดับ ม.๑-๓  ได้เข้าร่วม
  • การแข่งขัน Spelling bee ระดับ ม.๑-๓   ได้เข้าร่วม

สำหรับกิจกรรมการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ระดับ ม.๑-๓ ซึ่ง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  นักเรียนที่เข้าแข่งขันคือ เด็กหญิงนิภาพร จะชานรัมย์ นักเรียนชั้น ม.๓  โดยมีนางลำพวน ฤทธิแก้ว เป็นผู้ฝึกสอน

รพีพร ศรีรักษา … รายงาน