นักเรียนบ้านหนองแวง รับทุนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน

IMG_120442480416572

นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวง ได้รับคัดเลือกจากการเขียนเรียงความให้รับทุนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมที่สาธารณรัฐประชาชนจีน 

นายประเสริฐ  สำเรียนรัมย์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง เปิดเผยว่า โรงเรียนได้สนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆ ตามศักยภาพ   โดยโครงการดั๊บเบิ้ล เอ อินเตอร์แคมป์…ปลูกฝัน ปลูกปัญญา ได้ให้นักเรียนที่เป็นบุตรเกษตรกรในโครงการ เขียนเรียงความ หัวข้อ “ชีวิตที่ดีขึ้นกับต้นกระดาษบนคันนา”   เข้าประกวด  ซึ่งผลงานของ เด็กหญิงธวัลรัตน์   สิมพลี  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับคัดเลือก และได้รับทุนเดินทางร่วมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ที่โรงเรียนอาชีวะผู่หนิง  ณ  มณฑลกวางตุ้ง เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน  ระหว่างวันที่ ๑-๓๐  ตุลาคม ๒๕๕๗   ทั้งนี้ เด็กหญิงธวัลรัตน์   สิมพลี  มีนางศรีเสาวลักษณ์  ละมุล  เป็นครูประจำชั้น

สุภาวดี แสงโทโพธิ์ … รายงาน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.ยะลา เขต ๓

IMG_3609

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และคณะ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่จาก สพป.ยะลา เขต ๓ รวม ๙๐ คน โดยการนำของ ว่าที่ร้อยตรี นรินทร์ สาโร ผอ.สพป.ยะลา เขต ๓ ซึ่งกำลังจะเดินทางไปรับตำแหน่ง ผอ.สพป.กระบี่ ตามโครงการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาและแหล่งชุมชนพหุวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน โดย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปการจัดการศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีแนวเขตติดต่อชายแดนประเทศกัมพูชา และมีการใช้ภาษาถิ่นหลายภาษา รวมทั้งประเพณีวิถีชีวิตของชาวอีสาน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่คณะที่มาเยือนด้วย

ศากุน  ศิริพานิช..รายงาน

ข่าวนี้จากเว็บไซต์ สพฐ.

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม